Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Đỗ Hoàng Lê
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Trần Huy Liệu
Quận/huyện Huyện Vụ Bản
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Trần Văn Biển, Lê Quang Vinh
Đã đưa lên 8 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 115 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 9886 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này