Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Hà Nguyễn
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hàn Thuyên
Quận/huyện Thành phố Nam Định
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 67 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 938 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 36061 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này