Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Ngụy Văn Hai
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Giao Lâm
Quận/huyện Huyện Giao Thủy
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Ngữ văn, Địa Lý
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 32 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 874 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 10783 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này