Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên giáo dục tỉnh Nam Định.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

HD chấm thi HSG Lý 9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Khảo thí
Người gửi: Trần Quang Hùng
Ngày gửi: 14h:36' 02-12-2016
Dung lượng: 229.5 KB
Số lượt tải: 65
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
HUYỆN TRỰC NINH


ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM THI
HỌC SINH GIỎI HUYỆN
NĂM HỌC 2016-2017

Môn: VẬT LÝ – Lớp 9 THCSBài
Nội dung
Điểm

Bài 1
(4, 0 điểm)
a. 2,5 điểm
b. 1,5 điểm
a) - Khối lượng riêng của quả cầu:
D =  kg/m3< D0 =1000 kg/m3

0,5


Suy ra quả cầu nổi trên mặt nước
0,5- Gọi V1 và V2 lần lượt là thể tích của phần quả cầu chìm trong nước và thể tích phần quả cầu ngoài không khí.
-Thả quả cầu nổi trong nước quả cầu chịu tác dụng của các lực : Trọng lực và lực đẩy Ác- si- mét của nước 
0,25
-Vì vật nổi cân bằng ta có: P = FA
Với P= 10.D.V , FA= 10.D0.V1
0,25
Suy ra 10.D.V= 10.D0.V1
 
0,5


  V1= 5V/7 , V2= V- V1 =2V/7, V1/V2=5/2
0,5
b) - Quả cầu trong nước chịu tác dụng của các lực : Trọng lực , lực đẩy Ác- si- mét của nước  và lực căng dây 
0,5 -Vì quả cầu nằm cân bằng nên : P + T = FA’
0,25T= FA’ - P
0,25


T = 10.D0.V- 10M
0,25


 = 10.1000.0,014- 10.10= 40 (N)
0,25

Bài 2
(4,0 điểm)

-Nhiệt lượng m1= 0,4kg hơi nước ngưng tụ hết thành nước ở 1000C toả ra là:
Q1 = mL = 0,4. 2,3.106 = 920.000J

0,5-Nhiệt lượng 0,8 kg nước đá nóng chảy hết là:
Q2 = (m2 = 3,4.105 .0,8 = 272.000J

0,5 Q1 > Q2: Nước đá nóng chảy hết và tiếp tục nóng lên.
0.5-Giả sử nước đá nóng lên đến 1000C, nhiệt lượng thu vào là:
Q3 = m2C(t1 - t0) = 0,8.4200 (100 - 0) = 336.000J
Q2 + Q3 = 272.000 + 336.000 = 608.000J
1,0
Q1 > Q2 + Q3: Hơi nước dẫn vào không ngưng tụ hết và nước nóng đến 1000C.

0,5 Khối lượng hơi nước đã ngưng tụ:
m` = (Q2 + Q3)/ L = 608.000: (2,3.106)= 0,26kg

0,5 Khối lượng nước trong bình: 0,8 + 0,26 = 1,06 kg
Nhiệt độ nước trong bình là 1000C.
0,5

Bài 3
(6 điểm)
a. 3 điểm
b. 3 điểm

 a)
Vì RAC = 24 thì RCB = y = 36 – 24 = 120,25


Điện trở của đèn là : RĐ = 6

0,25 Mạch điện gồm (RAC // R1) nt (RCB // RĐ)
0.25 R1x =  =  = 8
0,25
Rđy =  =  = 4

0,25 Điện trở tương đương của đoạn mạch AB là
Rtđ = R1x + Rđy = 8 + 4 = 12

0,5 I =  = 0,9A
0,25


Cường độ dòng điện qua đèn Iđ =  = 0,6A
0,25


I1 =  = 0,6A
0,25


Nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở R1 là
Q1 = I12.R1.t = 0,62.12.600 = 2592 (J)
0,5


b)
Đèn sáng bt nên Iđ=1A, Uđ=UCB=6V
0,25


UAC = U - UCB = 10,8 - 6 = 4,8V
0,25


 
Gửi ý kiến