No_photo
Họ và tên Phạm Hồng Minh
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Yên Tân
Quận/huyện Huyện Ý Yên
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Điểm số 5858 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Văn Thành
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Khiếu Năng Tĩnh
Quận/huyện Huyện Ý Yên
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 57 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Ngô Văn Thuần
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Khiếu Năng Tĩnh
Quận/huyện Huyện Ý Yên
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Thể dục
Điểm số 378 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Duy Đông
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Yên Chính
Quận/huyện Huyện Ý Yên
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Âm nhạc
Điểm số 60 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Tiến Luân
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Yên Chính
Quận/huyện Huyện Ý Yên
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Điểm số 56 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Tiến Luân
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Yên Chính
Quận/huyện Huyện Ý Yên
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Điểm số 1418 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Lan Hương
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Hải Toàn
Quận/huyện Huyện Hải Hậu
Tỉnh/thành Nam Định
Điểm số 88 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Văn Sức
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Nghĩa Trung
Quận/huyện Huyện Nghĩa Hưng
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Tin học
Điểm số 59 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Phạm Thị Hạnh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nghĩa Minh
Quận/huyện Huyện Nghĩa Hưng
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
Điểm số 60 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Khương Văn Bính
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nghĩa Minh
Quận/huyện Huyện Nghĩa Hưng
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Giới tính Nữ
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Mầm non Nam Dương
Quận/huyện Huyện Nam Trực
Tỉnh/thành Nam Định
Điểm số 59 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Phạm Thị Huê
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mầm non Nam Thượng
Quận/huyện Huyện Nam Trực
Tỉnh/thành Nam Định
Điểm số 60 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Vũ Thị Hoa
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/mn-nambinh-namdinh
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mầm non Nam Trung
Quận/huyện Huyện Nam Trực
Tỉnh/thành Nam Định
Điểm số 63 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên ThS. Lê Thanh xuyên
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Yên Trung
Quận/huyện Huyện Ý Yên
Tỉnh/thành Nam Định
Điểm số 60 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Phạm Thị Thủy
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Nam Thái
Quận/huyện Huyện Nam Trực
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Lớp 3
Điểm số 60 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Dương Thị Lý
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Nam Thái
Quận/huyện Huyện Nam Trực
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Lớp 4
Điểm số 99 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Vũ Thị Thiệp
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Nam Thái
Quận/huyện Huyện Nam Trực
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Lớp 3
Điểm số 85 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Huyền Trâm
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Nam Lợi
Quận/huyện Huyện Nam Trực
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 34396 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Quyên
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Nam Thái
Quận/huyện Huyện Nam Trực
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 1021 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Trần Thị Thục
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Nam Thái
Quận/huyện Huyện Nam Trực
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Lớp 5
Điểm số 60 (xem chi tiết)