469787.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Nguyễn Minh Đức
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/Mrduc183
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nam Lợi
Quận/huyện Huyện Nam Trực
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Tin học
Điểm số 14145 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đặng Ngọc Dương
Giới tính Nam
Website https://dangngocduong.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Giao Hà
Quận/huyện Huyện Giao Thủy
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Điểm số 507414 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Vũ Mạnh Tưởng
Giới tính Nam
Chức vụ Sinh viên Sư phạm
Đơn vị Trường CĐ Sư phạm Nam Định
Quận/huyện Huyện Giao Thủy
Tỉnh/thành Nam Định
Điểm số 88 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Quang Hào
Giới tính Nam
Website https://tranquanghao.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Trực Thanh
Quận/huyện Huyện Trực Ninh
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Lớp 5
Điểm số 110772 (xem chi tiết)

22314.jpg";i:1;i:175;i:2;i:175;}}-photo
Họ và tên Bùi Tuấn Đạt
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/dbt828
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Trực Đạo
Quận/huyện Huyện Trực Ninh
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Điểm số 4248 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Hà
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Trực Thái
Quận/huyện Huyện Trực Ninh
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Ngoại ngữ, Tin học
Điểm số 14106 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Mai Văn Tụ
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Nghĩa Hưng B
Quận/huyện Huyện Nghĩa Hưng
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Sinh học
Điểm số 1394 (xem chi tiết)

704328.jpg";i:1;i:150;i:2;i:188;}}-photo
Họ và tên Đào Nguyên Giáp
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/111111111111111
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Yên Đồng
Quận/huyện Huyện Ý Yên
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Mỹ thuật
Điểm số 90 (xem chi tiết)

342346.jpg";i:1;i:150;i:2;i:200;}}-photo
Họ và tên Nguyễn Tiến Triển
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/trienct
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Nghĩa Hưng B
Quận/huyện Huyện Nghĩa Hưng
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn GDCD - GDNGLL
Điểm số 19680 (xem chi tiết)

431683.jpg";i:1;i:150;i:2;i:200;}}-photo
Họ và tên Đang bị khóa
Giới tính Nam
Website https://giapgv.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Yên Đồng
Quận/huyện Huyện Ý Yên
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Toán học, Tin học
Điểm số 32248 (xem chi tiết)

62380.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Đặng Văn Thân
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/dangthan
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Nghĩa Hưng B
Quận/huyện Huyện Nghĩa Hưng
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 25278 (xem chi tiết)

644992.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Nguyễn Thị Lan
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/ngoclanthan
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Nghĩa Hưng B
Quận/huyện Huyện Nghĩa Hưng
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 3394 (xem chi tiết)

710977.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Hoàng Văn Học
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Trực Thuận
Quận/huyện Huyện Trực Ninh
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Tin học
Điểm số 464 (xem chi tiết)

710945.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Hoàng Văn Học
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/hoangvanhoc
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Trực Thuận
Quận/huyện Huyện Trực Ninh
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Tin học
Điểm số 4563 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Văn Sơn
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên Sở
Đơn vị Sở Giáo dục & Đào tạo
Tỉnh/thành Nam Định
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Cao Nguyên Giáp
Giới tính Nam
Website https://vatlyvn.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Xuân Trường C
Quận/huyện Huyện Xuân Trường
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 87139 (xem chi tiết)

449760.jpg";i:1;i:175;i:2;i:175;}}-photo
Họ và tên Nguyễn Đức Khánh
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/Tongphutrachvietnam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Giao Yến
Quận/huyện Huyện Giao Thủy
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Điểm số 17445 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Hà
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/chungha76
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Trực Thái
Quận/huyện Huyện Trực Ninh
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 154022 (xem chi tiết)

79514.jpg";i:1;i:200;i:2;i:140;}}-photo
Họ và tên Lê Văn Quyết
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/levanquyet
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Liêm Hải
Quận/huyện Huyện Trực Ninh
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa Lý
Điểm số 102 (xem chi tiết)

253494.jpg";i:1;i:141;i:2;i:200;}}-photo
Họ và tên Lê Văn Quyết
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/levanquyetlh
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Liêm Hải
Quận/huyện Huyện Trực Ninh
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Ngữ văn, Lịch sử, Ngoại ngữ, Địa Lý, Mỹ thuật, Âm nhạc
Điểm số 75831 (xem chi tiết)