Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đặng Quốc Thư
Giới tính Nam
Website https://dangquocthu.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Yên Đồng
Quận/huyện Huyện Ý Yên
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Giới thiệu Là giáo viên bình thường như mọi giáo viên khác
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh, Đang bị khóa
Đã đưa lên 237 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 79 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 248 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 4894 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này