Thông tin thành viên

1054020.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Nguyễn Thành Đô
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/ntd-edu-vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hải Giang
Quận/huyện Huyện Hải Hậu
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Toán học, Tin học
Giới thiệu Thế mạnh trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
Xác thực bởi Phạm Văn Khoa, Vũ Văn Thích
Đã đưa lên 163 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1759 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 8 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 6107 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này