Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Phạm Hồng Sơn
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Yên Dương
Quận/huyện Huyện Ý Yên
Tỉnh/thành Nam Định
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 64 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 972 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 51349 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này