Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên trần thị kim hoa
Giới tính Nữ
Đơn vị Trường Tiểu Học Quảng Đạt
Tỉnh/thành hải dương
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 204 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 18 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này