Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Phạm Thị Nga
Giới tính Nữ
Đơn vị Trưong tiểu học Kim Tân
Tỉnh/thành Hải Dương
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 484 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 12 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này