Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Hoàng Phương Bắc
Giới tính Nam
Đơn vị CD KTKTTB
Tỉnh/thành Thai Binh
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 6 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 4727 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 6387 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này