Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Trần Thị Hồng
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Giao Tân
Quận/huyện Huyện Giao Thủy
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 22 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 154 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 155382 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này