Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Hữu Lâm
Giới tính Nam
Đơn vị Trường THPT Sóc Sơn
Tỉnh/thành Hà Nội
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 4 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 19 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này