Thông tin thành viên

0-photo
Họ và tên Trần Đăng Trung
Giới tính Nam
Chức vụ Phụ huynh học sinh
Đơn vị Trường Tiểu học Mỹ Hà
Quận/huyện Huyện Mỹ Lộc
Tỉnh/thành Nam Định
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 0 tài liệu
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 60 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này