Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Ngô Thị Phương Mai
Giới tính Nữ
Đơn vị Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 12 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 17 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này