Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên ThS. Bùi Thị Kim Cúc
Giới tính Nữ
Chức vụ Chuyên viên Phòng
Đơn vị Phòng GDĐT Trực Ninh
Quận/huyện Huyện Trực Ninh
Tỉnh/thành Nam Định
Xác thực bởi Trần Quang Hùng, Lê Minh Son
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 0 tài liệu
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 60 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này