Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Bùi Thị Kim Cúc
Giới tính Nữ
Đơn vị tt gd tx TY
Tỉnh/thành YEN BAI
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 11 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 6433 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3673 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này