Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Phùng Tuấn
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Yên Châu
Quận/huyện Huyện Yên Châu
Tỉnh/thành Sơn La
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 17 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3419 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 8917 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này