Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Sỹ Hiệp
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/nguyenhiepedu
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đào Sư Tích
Quận/huyện Huyện Trực Ninh
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Toán học, Tin học
Xác thực bởi Đỗ Mạnh Hà, Nguyễn Thanh Hà
Đã đưa lên 75 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1271 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 10 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 6609 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này