Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Thu Hà
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Trần Văn Ơn
Quận/huyện Huyện Cam Lộ
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục
Xác thực bởi Nguyễn Văn Đông, Lê Thị Anh Thư
Đã đưa lên 2 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 626 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 208 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này