Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Khánh
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/khanhtg
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Lương Thế Vinh
Quận/huyện Huyện Vụ Bản
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Nguyễn Tài Tuệ, Nguyễn Văn Hà
Đã đưa lên 16 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3617 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 4 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 12818 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này