Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Mai Văn Hoạt
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hải Triều
Quận/huyện Huyện Hải Hậu
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Ngoại ngữ
Giới thiệu CSTD,GVG
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh, Lưu Tuấn Nghĩa
Đã đưa lên 23 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 976 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 40 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này