Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thu
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Hoàng Thanh
Quận/huyện Huyện Hiệp Hoà
Tỉnh/thành Bắc Giang
Chuyên môn Lớp 4, Lớp 5
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 9 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1631 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 931 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này