Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đỗ Hồng Quân
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Khoa Kinh tế - Đại học Quốc gia
Quận/huyện Quận Thủ Đức
Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 1 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này