Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phạm Thị Là
Giới tính Nữ
Website https://anhthu0511.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Giao Tiến
Quận/huyện Huyện Giao Thủy
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Ngữ văn, Lịch sử
Giới thiệu không
Xác thực bởi Nguyễn Thanh Hải, Phạm Hữu Chỉnh
Đã đưa lên 80 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 145 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 945 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 29416 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này