Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Xuân Thụ
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Yên Phương
Quận/huyện Huyện Ý Yên
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 129 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 7214 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 189973 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này