Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Ngô Thị Lan Hoa
Giới tính Nữ
Đơn vị Trường THCS Yên Phương
Tỉnh/thành nam Định
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 384 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 87 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này