Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Hữu Phương
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Đồng Tân
Quận/huyện Huyện Hiệp Hoà
Tỉnh/thành Bắc Giang
Chuyên môn Lớp 4
Xác thực bởi Nguyễn Văn Lượng, Hoàng Thị Lệ
Đã đưa lên 1 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2323 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 52 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này