Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Trần Vũ Hà
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tiên Hải
Quận/huyện Huyện Duy Tiên
Tỉnh/thành Hà Nam
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 11 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 27 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2039 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này