Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Hoàng Thọ Hữu
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/hoangthohuu
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Xuân Hùng
Quận/huyện Huyện Xuân Trường
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Ngữ văn
Giới thiệu Giao vien gioi cap huyen
Xác thực bởi Nguyễn Văn Lượng, Phạm Hữu Chỉnh
Đã đưa lên 298 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 592 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 5 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 279669 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này