Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Vũ Văn Thế
Giới tính Nam
Website https://ducthelh.violet.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Liêm Hải
Quận/huyện Huyện Trực Ninh
Tỉnh/thành Nam Định
Giới thiệu Là một giáo viên không có thành tích gì đáng kể. Là người yêu tự do dân chủ, thích tìm hiểu những khoa học mới về Điện tử, Tin học.
Xác thực bởi Phạm Thế Long, Phạm Ngọc Báo
Đã đưa lên 1208 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 267 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2719 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 136000 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này