Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Thành Minh Ốm
Giới tính Nam
Đơn vị Truong Tieu Hoc Minh Phú 2
Tỉnh/thành Bạc Liêu
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 2193 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 5 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này