Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Vũ Thị Nga
Giới tính Nữ
Đơn vị đại học sư phạm hà nội 1
Tỉnh/thành hà nội
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 6 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3754 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1216 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này