Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Bi Bi
Giới tính Nữ
Đơn vị le loi
Tỉnh/thành nam dinh
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 1 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 4452 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 8 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1073 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này