Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Phung Ngoc Ha
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Nguyễn Huệ
Quận/huyện Thành phố Nam Định
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Vật lý
Giới thiệu GV giỏi cấp tỉnh 2010 -2011
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 23 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1847 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 52 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 36241 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này