Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Phượng
Giới tính Nữ
Đơn vị Truong tiểu học Nghĩa Mỹ
Tỉnh/thành Nghệ An
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 2 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1777 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 157 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này