Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Việt Hoàng
Giới tính Nữ
Đơn vị Trường THPT Dương Đình Nghệ
Tỉnh/thành Thanh Hoá
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 16 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2795 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 6815 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này