Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Quang Hùng
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên Phòng
Đơn vị Phòng GD - ĐT Trực Ninh
Quận/huyện Huyện Trực Ninh
Tỉnh/thành Nam Định
Xác thực bởi Phạm Thế Long, Vũ Văn Thế
Đã đưa lên 183 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2392 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 7 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 68505 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này