Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Thành Kiên
Giới tính Nam
Đơn vị Trường TH Phương Độ
Tỉnh/thành hagiang
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 1 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 269 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 536 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này