Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Phạm Thị Hoàn
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT số 4 Văn Bàn
Quận/huyện Huyện Văn Bàn
Tỉnh/thành Lào Cai
Chuyên môn Ngữ văn
Giới thiệu Lao động tiên tiến
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 2 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 682 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 576 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này