Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Thanh Hà
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/Thanh_ha_78
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nghĩa Hòa
Quận/huyện Huyện Tư Nghĩa
Tỉnh/thành Quảng Ngãi
Chuyên môn Hóa học, Tin học
Giới thiệu Tham gia công tác giảng dạy từ năm 1999
Xác thực bởi Nguyễn Thanh Quang, Chu Anh Tuấn
Đã đưa lên 29 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3537 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 620 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này