Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Đỗ Thị Hồng
Giới tính Nữ
Chức vụ Phụ huynh học sinh
Đơn vị Trường Tiểu học Nguyễn Trãi
Quận/huyện Thành phố Nam Định
Tỉnh/thành Nam Định
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 30 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 60 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này