Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Văn Sơn
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên Sở
Đơn vị Sở Giáo dục & Đào tạo
Tỉnh/thành Nam Định
Xác thực bởi Nguyễn Lương Hùng
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 0 tài liệu
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này