Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên giáo dục tỉnh Nam Định.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Thành viên tích cực
Avatar
Phạm Thị Thu Uyên
Điểm số: 60
16999.jpg";i:1;i:200;i:2;i:139;}}-avatar
Vũ Ngọc Vinh
Điểm số: 57
Avatar
Phạm Thị Ngọc An
Điểm số: 27
108339.jpg";i:1;i:150;i:2;i:189;}}-avatar
Nguyễn Xuân Tường
Điểm số: 24
Avatar
Nguyễn Thị The
Điểm số: 18
No_avatar
Trần Đức Thiện
Điểm số: 15
0-avatar
Trần Việt Anh
Điểm số: 15
1494268.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-avatar
Bùi Thị Hạnh
Điểm số: 12