Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đỗ Văn Thịnh
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Nam Thái
Quận/huyện Huyện Nam Trực
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Lớp 4
Xác thực bởi Phan Van Hung, Vũ Văn Đại
Đã đưa lên 37 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 594 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 36707 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này