Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phạm Hữu Chỉnh
Giới tính Nam
Website https://huuchinh72.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thọ Nghiệp
Quận/huyện Huyện Xuân Trường
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Mỹ thuật
Giới thiệu Huy chương phụ trách giỏi
Xác thực bởi Nguyễn Văn Toản, Phạm Thị Thu Yên
Đã đưa lên 766 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 69 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1576 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 79076 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này