Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên NGND. Vũ Thị Hường
Giới tính Nữ
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Trực Bình
Quận/huyện Huyện Trực Ninh
Tỉnh/thành Nam Định
Xác thực bởi Phạm Đức Hào, Hoàng Thị Thu Hiền
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 0 tài liệu
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 60 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này