Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phạm Văn Khôi
Giới tính Nam
Website https://minhkhoidst.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đào Sư Tích
Quận/huyện Huyện Trực Ninh
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Toán học
Giới thiệu Giao vien
Xác thực bởi Phạm Thế Long, Nguyễn Sỹ Hiệp
Đã đưa lên 45 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3023 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 32 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3485 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này