Thông tin thành viên

1318437.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Tống Quang Vinh
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Trực Khang
Quận/huyện Huyện Trực Ninh
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Trần Quang Hào, Phạm Văn Khôi
Đã đưa lên 3 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 782 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 430 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này